Over Stiching Geronimo

Over ons

De formele naam is Stichting Geronimo.
De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 77819128
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 8611.58.611

Bestuurssamenstelling en functie

Naam Functie

Bestuur

Iwan Bhagwandin
Voorzitter
Armand Bhagwandin
Secretaris

Managementteam

Jeroen Vermaat
Advocaat / Juridisch adviseur
Steven Bhagwandin
Manager Fondsenwerving
Larissa Teiwes
Manager Logistiek en Distributie
Ingrid Bhagwandin
Manager Administratie
Maurice van der Nagel
Manager ICT
Alwin Amrein
Manager Financiën

Beloningsbeleid

Bij de Stichting Geronimo werken uitsluitend vrijwilligers, van bestuur, management tot uitvoerenden. Niemand wordt betaald.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het doel van Stichting Geronimo betreft het bieden van directe voedselhulp aan de minst draagkrachtigen en/of aan hen die leven onder de armoedegrens. Daarnaast dragen wij bij aan het voorkomen van verspilling van goed voedsel. De stichting voert dit uit door onder andere het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  • Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers;
  • De stichting is neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’);
  • Er wordt uitsluitend gratis voedsel verstrekt dat door anderen wordt gedoneerd;
  • Er worden overeenkomsten gesloten voor de levering van voedsel, dat anders verspild zou worden, met leveranciers (supermarkten, levensmiddelenbedrijven, etc.);
  • Het coördineren en optimaliseren van de logistiek;
  • Het onderhouden van contacten met en het geven van voorlichting aan andere betrokkenen (politiek, media, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden);
  • Het zoeken naar financiële steun door o.a. het aanwenden van het eigen netwerk en daarbuiten, aangezien er geld nodig voor tal van zaken (logistiek, huren panden, gas, water, elektra etc.);
  • Het voeren van een gedegen administratie en alle ondersteunende werkzaamheden op ICT gebied.

Activiteiten kalender

Het continue aanhalen en uitbreiden van ons netwerk ter optimalisatie van onze fondsenwerving en ter verbetering van onze exposure om uiteindelijk te kunnen voldoen aan het groeiend aantal klanten.